Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Válka NATO v Jugoslávii - Osm mýtů

15. 04. 2008 9:15:51
Od samého počátku zápolení o osud Jugoslávie po pádu komunistického režimu v roce 1990 byla západním společenstvím podkopávána teritoriální integrita země a podporováno rozdělení unitárního státu. Tlak, jenž byl vyvíjen na jednotlivé státy bývalé federace, vyvolával nacionalistické napětí. Následným sílícím násilím v zemi byl Západem usměrňován a rozdmýcháván konflikt rozdělující znepřátelené státy na dobré, tedy submisivní západnímu politickému a ekonomickému modelu, a ten zlý, tedy odolávající tomuto tlaku. Skutečnost, že jugoslávská federace držela etnické rozepře na uzdě byla Západem soustavně podkopávána a ignorovány možné následky. Svobodné volby, které následovaly po pádu komunismu v listopadu 1990, byly v podstatě založeny na etnickém konsensu. Vláda Spojených států a otec balkánské privatizace George Söros měli eminentní zájem na tom, aby byla bývalá federace rozdělena na etnické státy, které by tak byly snáze podmaněny západními investory a připraveny na implementaci neoliberálních reforem. Zdroj: www.zmag.org Herman E,S,.: Human Rights Watch in Service to the War Party

Mýtus#1
US/NATO muselo napadnout Srbsko, protože Jugoslávská vláda a prezident Slobodan Milosevic odmítl vyjednávání o Kosovu - Jugoslávském regionu, kde tvoří většinu obyvatelstva etničtí Albánci.

Skutečnost: Bomby US/NATO dopadaly na všechny Jugoslávce : Srby, Černohorce, Albánce, Maďary, Rómy (nazývané Cikány) a ostatní lidi, kteří tvoří mnohonárodnostní Jugoslávskou svazovou republiku. Žádná jednání neproběhla i když američtí činitelé, jako ministryně zahraničí M. Albrightová, dělali vše pro to, aby během "mírových rokování" ve Francii vzbudili tento dojem. Na místo toho předložila americká strana Jugoslávské vládě ultimátum o třech bodech :
1/ Kosovo musí mít zaručenou autonomii
2/ NATO musí být povoleno umístění 30 000 vojáků v Jugoslávii k zajištění této autonomie
3/ Referendum o nezávislosti Kosova na Jugoslávii proběhne za tři roky pod vedením NATO
Jugoslávská vláda souhlasila s první podmínkou a odmítla druhou a třetí se zdůvodněním, že se jedná o hrubé porušení svrchovanosti a nezávislosti jejich země. Ten jeden kritický bod o kterém odmítla Jugoslávie vyjednávat bylo odmítnutí zahraniční okupační armády, zatímco jediný trvalý americký požadavek byla přítomnost vojsk NATO na Jugoslávském území. US odmítly povolit přímé setkání jugoslávské a albánské delegace a Jugoslávská strana dostala k dispozici pouze 56 stran z 80-ti stránkové "dohody".

Snímek z Bělehradu.

Mýtus #2
Jugoslávie je v tomto konfliktu agresorem a Milosevic je "nový Hitler"

Skutečnost: Žádní Jugoslávští vojáci, letadla nebo lodě nenapadly jinou zemi. Kosovský konflikt byl vnitřní záležitostí. Jugoslávie byla malá země s jedenácti miliony obyvatel, která byla napadena 19-ti zeměmi (celkem asi 500 mil. obyvatel) včetně největších světových vojenských mocností. Milosevič byl démonizován stejně jako Saddam Hussien. Úředník (US) ministerstva zahraničí připustil : "Démonizace Miloseviče je nezbytná k obhájení vzdušných útoků". (San Francisco Chronicle, 30.března 1999)

Mýtus #3
Clinton, Albrightová a generálové z Pentagonu byli dohnáni k akci starostí o "etnické čistky" a lidské utrpení.

Skutečnost: US, Německo a ostatní mocnosti NATO hrály klíčovou roli v rozpadu Jugoslávie, v letech 1991-92, dodávkami zbraní a podporou separatistických hnutí. Byl to Mezinárodní měnový fond, kdo požadoval konec "zvláštních privilegií" pro Kosovo v 80-tých letech. Po druhé světové válce žily národnosti tvořící Jugoslávii společně v míru 45 let. V občanských válkách, jež následovaly po rozpadu Jugoslávie, vzniklo mnoho krveprolití a porušení lidských práv na všech stranách. Největší jednotlivou etnickou čistkou bylo násilné vyhnání 600.000 Srbů z oblasti Krajina v Chorvatsku - bývalé jugoslávské republice - v roce 1995 Chorvatskou armádou vytrénovanou a vyzbrojenou Spojenými státy. Více než 55 tisíc z těchto Srbů, kteří byli přesídleni do Kosova, patří mezi stovky tisíc uprchlíků vypuzených bombami NATO a Kosovským konfliktem. (Julia Taft, Asst. Ministerstva zahraničí pro C-SPAN, 29. března, 1999). Americké "obavy" týkající se vyhánění lidí z jejich vlasti jsou velmi výběrové, což není překvapující. Prakticky všichni původní obyvatelé severní Ameriky byli "etnicky vyčištěni" aby bylo možno vytvořit USA a Kanadu.


Mýtus #4
Cílem US/NATO je chránit práva převážně muslimských Albánců v Kosovu.

Skutečnost: Američtí představitelé předstíraly péči o práva muslimských obyvatel Jugoslávie, zatímco jejich politika sankcí a války zabíjela například každý den 300, převážně muslimských, Iráčanů, přičemž polovinu z toho tvoří děti pod 5 let. Pentagon není humanitární organizace a nadnárodními koncerny ovládané politiky ve skutečnosti nezajímají žádní lidé - Albánci, Srbové, Kurdové, Iráčané, nebo chudí, a na mzdě závislí, lidé této země. Tato válka zabíjí v Jugoslávii lidi všech národností a zamořuje jejich zemi používáním náloží obsahujících radioaktivní ochuzený uran (DU). Stovky tisíc Iráčanů, jakož i Amerických válečných veteránů trpí "Perským syndromem" vyvolaným používáním ochuzeného uranu. Clintonova administrativa a Pentagon hovoří o "podpoře našich vojáků" když odcházejí do války, ale odmítá nadstandardní zdravotní péči pro veterány, kteří trpí následky Napalmu z Vietnamu nebo DU z Iráku. Tato válka stojí miliardy dolarů - peníze ukradené z podpory bydlení, zdravotní péče, vzdělání a ostatních sociálních programů. Každá řízená střela stojí milión dolarů. Jediný, kdo bude mít z této války prospěch je vojensko-průmyslový komplex a nejvyšší ekonomická elita. Skutečný cíl US/NATO je rozbít Jugoslávii na kousky a donutit její obyvatele k poslušnosti. Balkán je strategická oblast - křižovatka cest mezi západní Evropou a ropným Středním Východem a Kaspickou pánví. V pouhých pěti letech si Spojené státy zajistily vojenskou převahu v bývalých jugoslávských republikách Chorvatsku, Bosně a Makedonii a též v Maďarsku a Albánii. Poslední, kdo zbýval byla Svazová republika Jugoslávie. To byl hlavní důvod, proč se na Balkáně stala cílem Jugoslávie, stejně jako se v Perském zálivu stal cílem Irák.

Vybombardovaná nemocnice Dragisa Misovic. Podle statistiky byla většina útoků NATO vedena proti civilním cílům.

Mýtus #5
Americké zpravodajství je vyrovnané, nestranné a pravdivé.

Skutečnost: To, co bylo prezentováno bylo hrubé zkreslení faktů. Média jsou ovládána ekonomickou smetánkou a fungují jako propagandistická mašinérie Pentagonu. Z politických důvodů je ukazovánou pouze utrpení jedné skupiny - Kosovských uprchlíků - zatímco Jugoslávské oběti bombardování NATO jsou téměř ignorovány. The New York Times, CNN, ABC, CBS, NBC, The Chronicle Examiner a ostatní předkládají pouze jednostranný pohled na události v Jugoslávii aby ospravedlnily mohutné bombardování. General Electric, jeden z největších armádních dodavatelů, jež uskutečňuje dodávky motorů pro vojenská letadla NATO, vlastní NBC a spoluvlastní MS/NBC.

Mýtus #6
US se snaží chránit práva Kosovanů, protože žádná práva nemají

Skutečnost: Všechny menšiny v Jugoslávii mají mnohem širší práva než národnostní menšiny ve Spojených státech nebo Evropě. Zatímco dvojjazyčné vyučování je cílem útoků od Kalifornie po New York, Kosovští Albánci mají školy a bezplatné university kde se vyučuje v Albánském jazyce. Zdravotní péče ke zdarma pro všechny občany Jugoslávie. Albánští separatisté bojkotovali státní vzdělávací systém a zdravotnictví, což je něco jiného, než nemít k těmto službám přístup. Obvykle uváděná data o složení obyvatelstva jsou též zavádějící. Např. údaj, že 90% kosovské populace tvoří Albánci není přesný. Toto číslo vlastně představuje všechny nesrbské národnosti v Kosovu - Rumuny, Turky, Egypťany, Goramacs (kosovští muslimové srbské národnosti) a ostatní. Na jednáních v Rambouillet reprezentovala Jugoslávská delegace nejen Srby, ale všechny národnosti v Kosovu, včetně dvou Albánců, zatímco Albánská separatistická delegace byla složena pouze z Albánců. Náboženské rozdíly jsou také přeháněny. Mnoho Albánců jsou muslimové, ale 10% srbské populace jsou též muslimové. Navíc 25% albánského obyvatelstva jsou Římští kalolíci, jako např. Matka Tereza, která byla Kosovská Albánka.

Podobným způsobem zahynuly raketami a bombami NATO v Jugoslávii dvě tisícovky civilních obětí.

Mýtus #7
KLA (Kosovská osvobozenecká armáda) je skutečná osvobozenecká armáda

Skutečnost: KLA je teroristická bojůvka podobná Contras financovaným CIA a používaným Spojenými státy v úsilí o svržení vlády v Nikaragui. NATO využívá KLA k ospravedlnění vyslání US vojsk za účelem okupace a dalšího roztříštění Jugoslávie. KLA před rokem 1998 téměř neexistovala a najednou byla vybavena nejmodernějšími zbraněmi. Které osvobozenecké hnutí žádá bombardování vlastního obyvatelstva a okupaci vlastního území, tak jak to žádá KLA? Společnost Albánských studentů v Americe svolalo na středu 31.3.99 demonstraci "organizovanou na výzvu amerického Ministerstva zahraničí k podpoře útoků NATO a především se záměrem vyvinutí tlaku na vyslání pozemních vojsk do Kosova a vyzbrojení KLA." Al Gore promluvil k davu. Transparenty příznivců KLA při demonstracích podporovaných americkým Ministerstvem zahraničí - jako "Bombardování NATO - to je ono" nebo "KLA je NATO" - vyjadřují skutečný vztah mezi KLA a vládou Spojených států.

Jeden (bývalý) srbský dům v Prizreni zbořený a vypálený bandou kosovských Albánců.

Mýtus #8
Bombardování NATO není příčinou uprchlické krize

Skutečnost: Před začátkem bombardování NATO 24. března 99 žádné uprchlické vlny nebyly. Americká vláda používala obdobné scénáře 'ochrany civilistů a zastavení masakrů' ke zdůvodnění těžkého bombardování jak ve Vietnamu, tak v Iráku a vždycky to bylo právě vydatné bombardování, co vytvářelo uprchlické krize. The London Sunday Times zpovídal uprchlíky a zjistil : "Ani mezi asi 200 uprchlíky čekajícími na registaci na okresní policejní správě okresu Skopje (Makedonie), brzo ráno 26. března, se mnoho materiálu pro propagandisty z NATO nenašlo. Mirvei, vysoká albánská žena chovající své čtyřměsíční dítě, vypadala zmateně po dotazu, zdali byla vyhnána Srbskými jednotkami. "Žádní Srbové tam nebyli," řekla, "báli jsme se bomb".

...a tak se ptám....komu lezou naši vládní úředníci do-.......- ? (říkám tomu "speleologie" )... neřku li našeho slavného "HUMANITÁRNÍHO" bombarďáka -V.H.-???

Z Kosova a kolem Kosova se v průběhu poslední doby ozvala řada pozoruhodných akcí. Jako první hladinu zdejšího politického napětí protrhlo vydání obžaloby z válečných zločinů na kosovského premiéra Ramushe Haradinaje, kterou proti němu se zpožděním několika let vznesl haagský tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), na co někdejší velitel Kosovské osvobozenencké armády (UCK) hned druhý den reagoval teatrálním odjezdem do Haagu. Novinářům v Prištině před odletem prohlásil: Jsem bez viny. Odcházím pouze si trochu odpočinout. Přesto haagský tribunál obvinil, že se stal obětí politického obchodu , jímž jsou hrdinové osvobozeneckého boje UCK ztotožňováni se zločiny srbských agresorů , avšak nabádal své stoupence k zachování rozvahy a klidu. Než nasedl do letadla směr Haag popil kávu v přátelské společnosti se šéfem civilní okupační správy Kosova (UNMIK) panem Sorenem Jesenem Petersonem, který obviněného zločince vyznamenal největší pochvalou: Osobně jsem otřesen, že již nebudeme spolupracovat s blízkým přítelem a partnerem, prohlásil Peterson a vřele cestujícího do Haagu objal a vydal výmluvnou prognózu: Kosovo nikdy nemělo tak blízko k uskutečnění svých aspirací spojených s konečným statusem. Jak si vysvětlit běh událostí spojených s tímto dramatickým obratem v postavení někdejšího vůdce kosovských teroristů a dalším rozuzlení kosovského dramatu? Dostává se snad spravedlnost, kterou jednostranně drží haagský tribunál ve svých rukách, do správných kolejí? Došlo snad k obratu v americkém postoji vůči svým oddaným spojencům, jaké měli v kosovské teroristické organizaci UCK? Západní pozorovatelé jsou si vědomi, že kosovští nacionalisté nejsou ochotni k ústupkům. Lidé UCK byli a stále jsou přesvědčeni o svém výlučném postavení v amerických zájmech i plánech. Haradinaj byl na výsluní jako nejuznávanější člověk pro západní spojence v Kosovu, jehož bojovníci poskytli nenahraditelnou pomoc silám NATO při navádění jejich útoků na pozice jugoslávské obrany. Po agresi byli za to odměnění famózní transformací UCK do forem tzv. civilní obrany, čímž mocenské postavení ozbrojených formací teroristů zůstalo uchováno. Za situace, kdy v Kosovu od června 1999 je na denním pořádku protisrbský teror, USA a Západ ze všeho nejvíce potřebují představit veřejnosti novou tvář kosovských Albánců; zuřivý protisrbský pogrom s desítkami mrtvých a stovkami raněných, k němž došlo loni v březnu, bylo třeba vymazat jako černou skvrnu. V diplomatických plánech byl letošní rok vybrán pro konečné řešení postavení Kosova.
Proto v mediálních masážích je stále silněji preferováno jako nejsprávnější řešení, aby kosovští Albánci získali status nezávislosti. Mezinárodní krizová skupina pro konečné řešení bezostyšně navrhuje blízkou nezávislost pro Kosovo. Haagský tribunál měl sice nejúplnější dokumentace o spáchaných zločinech teroristů UCK k dispozici již více než pět let, ale nic nepodnikal. Haradinaj byl obžalován jako vůbec poslední pachatel zločinů. Proč se tak dlouho otálelo? Když v minulých měsících požadovaní srbští generálové dobrovolně nastoupili do Haagu, zlověstná žalobkyně Carla del Ponteová už nemohla dále Kosovo odkládat. Nyní má tento akt mezinárodní veřejnost přesvědčit o tom, že kosovští Albánci se změnili, že zmoudřeli, politicky vyspěli a stali se demokraty a po všech stránkách si zaslouží, aby byli odměněni udělením kýžené nezávislosti. Pro každý případ, že by teroristé podlehli pokušení a projevili bouři nevole, jak se v Haagu zachází s jejich hrdinou, byla do Kosova povolána vojenská posila paktu NATO. Atentát na kosovského prezidenta Rugovu byl každopádně nežádoucí ranou do připraveného scénáře. Co bude dál? Haradinaj bude v klidu odpočívat dokud Kosovo s pomocí Západu nebude vyrváno ze srbské státní svrchovanosti (...dle rezolucí OSN je stále Srbské) podobným způsobem, jakým v Mnichově západní velmoci věnovaly hitlerovskému Německu české historické pohraniční území. Po takové mezinárodní krádeži už nebude důležité, jaké pokračování budou mít obžaloby " Haradinaj(ů) či Thači(ů).........

Civilní oběti bombardování NATO. Poslední dva obrázky dole: další civilní oběti kampaně NATO v Jugoslávii.

http://video.google.com/videoplay?docid=-6431302053204441995

Autor: Michal Werdan | úterý 15.4.2008 9:15 | karma článku: 34.40 | přečteno: 18239x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Pokorná Mirka

Zákony profesora Parkinsona platí,

napadá mě často. Naposledy, když jsem slyšela o jednání nově zvolené poslanecké sněmovny. Parkinson bylo skutečné jméno skutečného profesora.

21.11.2017 v 15:19 | Karma článku: 15.32 | Přečteno: 494 |

Milan Šupa

Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý.

21.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 27.40 | Přečteno: 1064 | Diskuse

Jana Slaninová

Kruté ženy

Kdo ví, kde to všechno začalo a jak. Jistě vím jen to, že jejich prabába, byla žena od rány a tvrdá jako chlap. Taky paličatá jak stádo beranů.

21.11.2017 v 14:30 | Karma článku: 14.33 | Přečteno: 537 | Diskuse

Josef Komárek

Byli mezi disidenty lidé „s podstatnou poruchou mozku“?

Oni sami mne přesvědčují, že ano. Nicméně bych se nedivil, kdyby ten „zvukař“ (tj. ten moravský kraválista) dostal za tu výtržnost od nějaké té ušlechtilé organisace Havlovu cenu. Ta ostatně k ničemu jinému neslouží.

21.11.2017 v 13:50 | Karma článku: 38.01 | Přečteno: 1729 | Diskuse

Ladislav Jakl

Stará levice umřela. Nová přebírá moc.

Sociální demokraté o víkendu sněmovali v Hradci Králové. Sešel se tam poprvé po prohraných volbách jejich Ústřední výkonný výbor a bylo to jednání neveselé.

21.11.2017 v 13:08 | Karma článku: 33.06 | Přečteno: 1164 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3005
Budu psát o věcech co mi vadí... Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny. G. W. Bush


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.