Bývalý italský generál: Každé ráno jsme nacházeli těla mrtvých Srbů

19. 02. 2009 12:05:21
Češi o pogromu "na vlastní oči" "Zničili nám všechno uvnitř včetně našeho komunikačního centra, a pak postavili před budovou obrovskou hranici a zapálili ji. Poté jejich pozornost upoutal srbský hřbitov. Albánci poráželi náhrobní kameny, vykopávali rakve a rozhazovali z nich kosti," řekl český kapitán Jindřich Pleschner. "Nikdy jsem nic podobného neviděl." "Existuje příliš mnoho případů, kdy mírotvorci NATO zamknuli brány svých základen a dívali se, jak jsou zapalovány domy Srbů," KOSOVSKA MITROVICA - "Krádeže a vandalismus Albánců činí nemožným dokončit opravy domů v kosovské vesnici Svinjare," prohlásil UNMIK advisor Nenad Radosavljevic. "Albánci odnášejí dveře, okna, sanitární zařízení uprostřed noci.

We were finding bodies of killed Serbs every morning

Maura Del Vecchio, bývalý generál italské armády

Řím - Maura Del Vecchio, bývalý generál italské armády , velící jednotce 7.000 vojáků, která vstoupila v červnu 1999 do Kosova po ukončení bombardování NATO, řekl italskému týdeníku “Panorama”, že během prvních třech týdnů mandátu “přicházely každé ráno na jeho stůl zprávy o nalezených mrtvých tělech zabitých Srbů a Romů”, ale že to bylo zakázané téma, o kterém nebylo dovoleno hovořit s novináři.

“Zabíjení pokračovalo později dál, ale ne tak často. Ti, kteří z Kosova neutekli, permanentně riskovali zabití či únos. Opuštěné srbské domy byly srovnány se zemí nebo zapáleny. Albánci také napadali kostely a kláštery. Jejich záměrem bylo vymazat každou stopu srbské přítomnosti v Kosovu.”, řekl v rozhovoru Del Vecchio. Dnes tento muž reprezentuje Demokratickou stranu v Italském senátu. Týdeník “Panorama” poprvé zveřejnil fotografie srbských obětí, vyfocené italskými vojáky v roce 1999.

“Nikdo nesbíral srbská těla, která ležela na všech možných místech. Matky a ženy unesených Srbů prosily o nalezení svých nejbližších, ale většina z nich nebyla nikdy nalezena, dokonce ani těch, co byl mrtví,” řekl Del Vecchio.

Podle italského týdeníku bylo “hrůznou skutečností” že 70 procent z celkového počtu unesených kosovských Srbů zmizelo po červnu 1999, kdy válka oficielně skončila.

Časopis dále vlastní fotografie, které v roce 2003 nalezli vojáci UNMIK v Decani, ale nepublikoval je, protože byly “hrůzostrašné”. Ukazují smějící s vojáky UCK s uříznutou hlavou srbského záložníka. Další fotografie je ukazuje, jak dávají do pytle nejméně dvě další uříznuté hlavy. Týdeník dále informuje, že v době pořízení fotografií byla oblast pod velením Ramushe Haradinaje.

Mladý Srb Dimitrij zavražděný Albánci

Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený

Interview pro TV Rossia Today 10. 12. 2008 se Zivadinem Jovanovičem, bývalým ministrem zahraničí SFRJ, předsedou Bělehradského fóra pro svět rovných

Rusko dnes: Martti Ahtisaari byl zvláštním vyslancem OSN v průběhu procesu jednání o statutu Kosova, nyní byl vyznamenán za své úsilí Nobelovou cenou za mír. Srbsko říká, že nezávislost Kosova je nelegální a nepřijatelná. Co si myslíte o tomto rozhodnutí Nobelova výboru?

Zivadin Jovanovič: Podle mého názoru bylo rozhodnutí Výboru pro Nobelovu cenu motivováno politicky. Úlohou pana Martti Ahtisaariho v průběhu Vídeňských rozhovorů o statutu Kosova a Metochije bylo vypracovat a vnutit koncept pro kontrolovanou nezávislost této srbské provincie.

Bylo to ve skutečnosti pokračování strategie fragmentace bývalé Jugoslávie a Srbska a rozšiřování loutkových států závislých na USA a NATO. Ahtisaari předložil plán nezávislosti Kosova a Metochije, což bylo Albáncům slíbeno již v Rambouillet. V tomto srozumění jednala teroristická UCK v r. 1999 jako infanterie (pěchota) NATO v průběhu agrese NATO v roce 1999. Po této agresi (tam) USA zřídily bondovskou ocelovou základnu, největší americkou základnu ve světě, což odstartovalo NATO-izaci a militarizaci celé Východní Evropy. Ahtisaariho plán jednostranné nezávislosti Kosova byl částí této strategie.

Rusko dnes: Pan Ahtisaari je považován za osobu, která přesvědčila presidenta Miloševiče, aby v r. 1999 souhlasil s dohodou o míru v Kosovu, která ukončila bombardování NATO. Byl jste v té době ministrem zahraničí Jugoslávie. Může nám poskytnout nějaké podrobnosti o jeho zapojení do mírového procesu?

Zivadin Jovanovič: Po prodloužených jednáních cestou dobrých služeb a zprostředkování panem Viktorem Černomyrdinem přijel pan Ahtisaari 2. června 1999 do Bělehradu a společně s panem Černomyrdinem předložil presidentu Slobodanu Miloševičovi a jeho vládě ultimátum: Buď z Kosova a Metochije stáhne všechny srbské a jugoslávské oddíly, nebo bude Srbsko bombardováním NATO totálně zničeno. Pan Ahtisaari byl velice arogantní a cynický. V řadě otázek se tento dokument lišil od toho, co bylo původně dohodnuto v rozhovorech Miloševiče a Černomyrdina, ale Ahtisaari odmítl jakékoliv úpravy říkaje, že je důležité, že se on sám a jeho bratr Černomyrdin na všem dohodli. Příští den, 3. června 1999, to srbský parlament přijal s tím, že dokument garantuje svrchovanost a územní celistvost Srbska (SFRJ), že Kosovo a Metochije budou mít v rámci Srbska podstatnou autonomii a že bude dovolen návrat dohodnutého kontingentu srbských oddílů a policie.

Rusko dnes: Co si myslíte o současné situaci v Kosovu? Hrozí, že zde vypukne násilí?

Zivadin Jovanovič: Současná situace v Kosovu a Metochiji je pro Srby a další ne-Albánce extrémně obtížná. Srbové žijí v enklávách často obehnaných drátěnými ploty. Nemají svobodu pohybu, jejich děti mohou stěží chodit do škol, žádné zaměstnání, žádné léky a zdravotnické služby, žádné záruky pro jejich majetek. Minulý týden byl nalezen v jedné vesnici jeden pár mrtvých starších Srbů. Žádné výsledky vyšetřování. Asi 250 tisícům vysídlených Srbů a ne-Albánců není dovoleno bezpečně se vrátit do jejich domovů v Kosovu a Metochiji. Žádné informace o více než 1000 lidí zabitých albánskými teroristy a více než 2000 Srbů, kteří po ukončení agrese NATO zmizeli. Mise Evropské unie zvaná Eulex tam nejprve přijela a teprve poté byla souhlasem srbské vlády a souhlasem Rady Bezpečnosti OSN legalizována. Tvrzení, že Eulex bude v otázce statutu neutrální, je naivní, neboť prvním úkolem Eulex je naplnit albánskou ústavu, což je ve skutečnosti nezávislost .

Rusko dnes: Jaké řešení problému Kosova by bylo pro Srbsko přijatelné?

Zivadin Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený. Srbsko nemůže uznat a neuzná parcelaci svého státního území. Jediným životaschopným řešením je podstatná autonomie Kosova a Metochije v rámci Srbska. Bude znovu otevřen buď se změnou současného protisrbského postoje Západu, především USA, nebo se změnou globální situace někdy v budoucnosti. Stabilita a fragmentace Srbska silou však definitivně trvalým řešením není.

Rusko dnes: Pan Ahtisaari řekl, že Kosovo nemůže být precedentem pro Abcházii a Severní Osetii. Souhlasíte s ním?

Zivadin Jovanovič: Říkají-li USA a NATO, že případ Kosova nemůže být precedentem, co jiného můžete od pana Ahtisaariho očekávat. Ahtisaariho plánem a uznáním nelegální nezávislosti Kosova definitivně otevřeli Pandořinu skříňku. Je to jen začátek sklizně plodů jejich ziskuchtivé politiky. Pouze obnovení skutečných rozhovorů o statutu Kosova a Metochije, založených na universálních zásadách rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 124, by mohlo účinky tohoto domina zastavit.

V tak tragickém roce 1938 pro nás, pouze Srbové stáli na naší straně, že budou bránit Československo. Bylo mi 13 roků, žili jsme v Bělehradě. Tatínek mě odvedl před naše velvyslanectví, kolem kterého se tísnily tisíce Srbů, kteří se hlásili jako dobrovolníci do československé armády, aby bránili své české bratry. V té době se jako dobrovolníci hlásilo v Jugoslávii kolem 50 000 Srbů. V ulicích Bělehradu demonstranti mohutně skandovali "BRANIĆEMO ČEŠKU !" (Budeme bránit Česko !).

Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc

Západem plánované odtržení Kosova a Metohije (dále jen Kosovo) od Srbska je zrovna tak špinavé a nemorální jako zrada v Mnichově, jeho následky mohou být zrovna tak strašné. Směšní (koupení ?) a drzí jsou ti, kteří tvrdí, že loupež 15% teritoria přinese údajně Srbsku mnoho výhod, vstup do různých mezinárodních ekonomických a politických struktur, dokonce i bezvízové cesty na Západ. Ale tady platí staré latinské rčení "Timeo Danaos et dona ferrentes" (Bojím se Danajů /Řeků, za trojské války/ i když dary nosí). Je velmi nepříjemné pro Srbsko, že poslušný satelit Západu, Slovinsko, předsedá teď v EU a vrhá do světa špinavá a škodolibá prohlášení o Srbsku. Jejich Janez Janša zapomíná, jak vydělával veliké peníze pašováním zbraní chráněncům Západu v Chorvatsku a Bosně, během Západem zrežírované občansko-etnicko-náboženské války v Jugoslávii, kde nikdo nebyl bez viny.

Vůdcové Západu podepsali různé smlouvy o nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států (Helsinky,1975; Paříž,1990) a celá tragedie Jugoslávie byla vlastně drzé vměšování do jejich vnitřních záležitostí, počínaje již různými "příměřími" v 1991, aby umožnili zvýšení počtu (a výzbroje) chorvatských ZNG brigád z počátečních 7 na 61, po 14 "příměřích". Německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher, za vydatné pomoci Vatikánu, donutil prodejné Evropské společenství (pozdější unii), aby uznala, bez právního podkladu, samostatnost Chorvatska a Slovinska, později i Bosny a Hercegovciny (Maastricht, 17.prosince 1991). Pro jeho roli při podněcování války v Jugoslávii, která kromě ničení a zabíjené velmi zvýšila i etnickou nenávist, Genscher by měl být nazván zločincem proti míru. Německu se podařilo vtáhnout do toho kriminálního podniku USA i NATO. Evropská unie a státníci téměř závodili, kdo víc očerní Srby, kdo víc bude o nich dezinformovat. Nutno ale uznat, že řada amerických, britských, francouzských, německých, atd. novinářů ostře vystupovala proti výmyslům západních státníků, politiků, generálů, médií. Britský publicista John Laughland tak napsal o Tribunálu v Haagu "Je to tribunál darebáků s předem domluvenými postupy" (The Times, 17.června 1999). Když na základě průhledných výmyslů o údajné genocidě Albánců na Kosovu NATO zahájilo zločineckou agresi 24.března 1999 proti Srbsku (ještě v rámci Federální republiky

Jugoslávie, FRJ), v rakouském Standardu se 20.května 1999 objevil článek Harolda Pintera, budoucího nositele Nobelovy ceny za literaturu (2005) "Harold Pinter o banditech a vrazích". Doslova nesmírné lži o genocidě Albánců na Kosovu zesměšnila řada západních novinářů. A.Cockburn napsal pozoruhodný článek "Kde jsou doklady o genocidě kosovských Albánců ?" (Los Angeles Times, 29.října 1999). Podobně vyzněl i text D.Pearla a R.Blocka "Válka na Kosovu byla krutá, rozhořčená a divoká-Genocida to nebyla" s podtitulkem "Povídačky o masových ukrutnostech vznikaly a přecházelo se přes ně s nedostatečnými důkazy-Nebyly žádné mrtvoly v šachtách dolu" (Wall Street Journal, 31.prosince 1999). Zahájila to americká novinářka M.Farleyová článkem "2108 mrtvol dosud vykopáno na Kosovu" (Los Angeles Times, 11.listopadu) a skupina španělských forenzních (soudních) lékařů, kteří pitvali na Kosovu oběti války. Ukázali jak lhaly ti, kteří mluvili o genocidě. Při tom se ukázalo, že mezi mrtvými bylo mnoho Srbů, Romů, Srbsku loajálních Albánců. Jak si jenom členové Clintonovy vlády a různé vlády Západu vymýšleli! Zpytoval někdo z nich své svědomí, že to oni sami zapřičinili?

Všichni ti, kteří pějí chválu o "demokratické Evropě" a USA, jako by zapomněli, na 78 dnů NATO zločinů proti Srbsku, na zakázané tříštivé (kazetové) bomby a ochuzený uran, že to byl čistě gangsterský NATO podnik BEZ mandátu Rady bezpečnosti. Jak to, že Javier Solana má tak důležitou roli v EU, když to byl právě on, kdo "zmáčkl knoflík" a zahájil zabíjení a ničení v Srbsku 24.března 1999? Podle "velitelské odpovědnosti", kterou káže Tribunál v Haagu, ten výsměch práva "demokratického Západu", bylo by nutné soudit Solanu jako válečného zločince. Kdo tomu nevěří, měl by si zalistovat v perfektně dokumentované knize "Zločiny NATO v Jugoslávii" (1999) a mnoho státníků by se mu objevilo jako zločinci. A pan Solana je teď VIP z EU, kterému se lidé klaní a věří EU, která nadělala tolik zla Srbsku.

Nelze zapomenout, že Srbsko kriminálně bombardovala letadla většiny evropských států, členů EU a NATO. Mají se jim za to líbat ruce? Není to hanba, že v Srbsku zase ničila a zabíjela německá letadla, jako před 60 lety? I jim se mají také líbat ruce? To nejsou nediplomatická slova, ale slova základní morálky. Kdo má pak EU věřit? Může Srbsko zapomenout, že Evropské společenství v květnu 1993 (předsedalo mu někdy svatouškově působící Dánsko) suspendovalo (vyhodilo) FR Jugoslávii ze Světové zdravotnické organizace (WHO), s následnou smrtí doslova tisíců dospělých a dětí.? A co v Banja Luce (Bosna) ti novorozenci v inkubátorech, kterým "šlechetný" Západ (1992) nedovolil dovoz kyslíkových bomb, takže zemřeli?

Jiný příklad pasivity KFOR při březnovém pogromu: marokánský voják pokojně sleduje Albánskou lůzu útočící na chrám sv. Sávy v jižní Mitrovici. Chrám a farní dům byly vypáleny za přítomnosti 50 marokánských těžce ozbrojených vojáků.

To vše jsou šokující případy nepřipravenosti některých kontingentů NATO plnit své povinnosti.

(Informovanost Čechů o těchto případech byla ze strany českých masmédií mizivá)
Srbové i Srbsko jsou samozřejmě částí Evropy, pro kterou ve válkách utrpěli tolik obrovských ztrát, při obraně společných ideálů svobody a cti, společně s Britanií, Francií, USA. A teď mají rozhodovat o jejich osudu ti, kteří proti těm ideálům bojovali za války 1941-45 (ustašovské Nezávislé Chorvatsko, část bosensko-hercegovských Muslimů, Albánci, včetně jejich SS divizí) . Teď jsou oni největší přátelé a chráněnci Západu. Je nutno vstoupit do různých evropských struktur, ale ne za každou cenu, bez ponižování, bez sebeobžalovávání za zločiny, které spáchali ONI. Omluví se Západ za některé své do nebe volající zločiny? Je nutno myslet zde i na ty Srby, které nespravedlivě odsoudila karikatura práva, Tribunál v Haagu. A také je nutno ctít zahraniční přátele, kteří Srbsko diplomaticky, ekonomicky i politicky podporovali.


Autor: Michal Werdan | čtvrtek 19.2.2009 12:05 | karma článku: 30.19 | přečteno: 3080x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Robert Čapek

Poslouchají šesťáci Eda Sheerana? Bohužel ne...

Dnes jsem slyšel v rádiu, že Ed Sheeran přijede koncertovat do Prahy. Dobrá zpráva pro holčičky na gymnáziu, ale žáky šesté třídy tohle opravdu nezajímá.

10.12.2018 v 18:17 | Karma článku: 13.57 | Přečteno: 295 | Diskuse

František Skopal

O našem sobectví vůči přírodě a o tvrdé odplatě za něj

Tento text je vyjádřením mého osobního rozhořčení nad tím, jak lidé ničí přírodu. Neboť spravedlivé rozhořčení se musí přece zmocnit každého normálního člověka když vidí, jak se ubližuje nevinnému.

10.12.2018 v 14:10 | Karma článku: 11.30 | Přečteno: 324 | Diskuse

Pavel Hewlit

Lze napsat jeden blog pro všechny?

Už jsem o tom tady několikrát nahlas uvažoval a nikdy se nepovedlo, takže jsem od pokusů přešel k úvahám, protože ty nikdy neudělají takový zmatek jako samotné činy.

10.12.2018 v 12:11 | Karma článku: 15.49 | Přečteno: 327 | Diskuse

Zuzana Zajícová

Co nevíte o České televizi aneb Tajnosti rekvizitárny (3. pokračování)

Revoluční kvas roku 1989 zasáhl pochopitelně i televizi. Když to konečně prasklo, začaly se dít věci. Televize začala vysílat tak, jak má. Objektivně.

10.12.2018 v 9:11 | Karma článku: 21.02 | Přečteno: 910 | Diskuse

Irena Houdková

Není Vám do zpěvu? Poděkujte svému mozku.

Co to vlastně znamená, že je člověk nešťastný nebo smutný, nespokojený, naštvaný? Pro mozek je to „pouze“ nesoulad map, které má uložené.

10.12.2018 v 6:22 | Karma článku: 5.60 | Přečteno: 224 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3089
Budu psát o věcech co mi vadí... Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny. G. W. Bush

Najdete na iDNES.cz