Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Malá galerie zničených evropských pravoslavných chrámů v Kosovu

15. 04. 2008 17:02:06
Češi o pogromu "na vlastní oči" "Zničili nám všechno uvnitř včetně našeho komunikačního centra, a pak postavili před budovou obrovskou hranici a zapálili ji. Poté jejich pozornost upoutal srbský hřbitov. Albánci poráželi náhrobní kameny, vykopávali rakve a rozhazovali z nich kosti," řekl český kapitán Jindřich Pleschner. "Nikdy jsem nic podobného neviděl."


"Naši chlapci shromažďovali srbské rodiny, vytahovali je ze sklepů a hořících domů, zachraňujíce jejich životy."
"Bránili jsme pravoslavný kostel v Podujevu proti davu 500ti Albánců, ale byla jich příliš velká přesila. Když se prolomili zdí kolem kostela, dostali jsme rozkaz k ústupu."
"Obyvatelé jsou vzájemně ve válce; používají, co můžou - železné tyče, pušky, pistole i granáty. V srbských enklávách kosovští Albánci ničí majetek, zapalují domy, chytají lidi a linčují je. Srbové se pokoušejí bránit a my se snažíme obě skupiny držet od sebe."

Zničený chrám v obci Ljubovo

Na začátku roku 2001 byl svět vyburcován zprávou, že afghánský taliban zničil obrovské sochy Buddhy - jedinečné památky dávné kultury. Toto téma se objevilo na prvních stránkách nejznámějších novin a ve zprávách největších televizních stanic. Při tom zůstala prakticky bez povšimnutí jiná tragédie, která začala o trochu dříve a pokračuje dosud - ničení kosovských křesťanských monastýrů (klášterů) a chrámů.

Nestalo se to v nějaké daleké zemi, kde neomezeně vládl taliban, - ukřižování Kosova se dělo uprostřed Evropy, před očima mírových misí, které sem přijely z nejrozvinutějších zemí. To, co albánští extrémisté nestihli "dodělat" v době druhé světové války, dokončili dnes. Podle údajů Srbské pravoslavné církve bylo za posledních pět let v Kosovu a Metochii zničeno přibližně 150 chrámů a monastýrů (klášterů), které byly v tomto kraji, nazývaném kolébkou srbského pravoslaví.

Byly zničeny nejenom památky či sakrální objekty - pohaněna byla duše celého národa s bohatými tradicemi a skvělou historií, národa, jenž spolu s jinými osvobodil Evropu od fašismu a přinesl při tom na oltář vítězství asi milión životů svých lidí.

Dnes se Kosovo - jak uznávají mnozí experti - proměnilo na semeniště celoevropského terorismu a tranzitní cesta (překladiště) pro obchodníky s drogami. O minulosti této země mlčky svědčí jen nemnohé chrámy, které ještě zůstaly nedotčeny, a ruiny těch chrámů, které neměly to štěstí přečkat nové barbarské časy začátku 21. století.

Níže je předložena malá galerie kosovských chrámů - jaké byly před zbořením a v co se změnily dnes. Snad tyto záběry lépe než nejvýmluvnější zpravodaj vypoví něco o tragédii jednoho z čelných evropských národů, která se podivným způsobem ocitla mimo zájem světových médií.Malá galerie


1. Chrám přesvaté Bohorodice ve vsi Mušutište


Před zničením Po zničení

Postaven v r. 1315 vládcem Dragoslavem. Fresky se zobrazením svatých pocházející z let 1316-1320 byly zařazeny k vrcholu srbského malířství epochy Paleologů (první čtvrtina 14. stol.). V oltáři bylo unikátní zobrazení jihoslovanského misionáře sv. Klimenta Ochridského (jeden z pěti předních žáků sv. Metoděje Moravského, který po vyhnání učedníků sv. Cyrila a Metoděje z Velké Moravy působil u jižních Slovanů)V kompozici severní a západní stěny byly umístěny fresky svatých žen myronosic, vojáků Theodora Tyronského a Theodora Stratelata (prvokřesťanští svatí), andělů, sv. Pantelejmona. Ikony Krista a Matky Boží byly datovány k r. 1603.
2. Monastýr (klášter) sv. Marka Korišského


Před zničením Po zničení

Středověký monastýr na skále na řekou Koriša. Byla zde zvonice se dvěma zvony. V monastýru byla významná knihovna.
3. Monastýr sv. archanděla Gabriela v Binače (u Vitiny)


Před zničením Po zničení

Monastýr sv. archanděla Gabriela ze 14. století, který byl znám jako "Binač". Postaven byl u pramenů řeky Sušica. V monastýrském chrámu byly dvě vrstvy výmalby. Součástí pozdější vrstvy fresek (16. stol.) bylo zobrazení biskupů sloužících svatou liturgii. V r. 1867 v tomto monastýru Albánci podřezali kněze, poté místo zpustlo. Na začátku 20. stol. byl monastýr obnoven. V chrámu byly opatrovány bohoslužebné nádoby ze 14. století.
4. Monastýr Devič


Před zničením Po zničení

Devičský monastýr poblíž obce Drenica (na jih od města Srbica). Chrám Uvedení přesv. Bohorodice zbudoval v 15. století srbský vládce Džurdž Brankovič poté, co se mu uzdravila dcera. Monastýr byl nazván na památku této události (devič - devica, panna). Monastýrský chrám byl postaven na místě staršího chrámu, vybudované prvním dobrodincem monastýru sv. Joannikiem. V r. 1941 za italské okupace Kosova, byly čtyři chrámy a příbytky mnichů vydrancovány a pobořeny albánskými nacisty. Monastýr měl kdysi svou opisovací dílnu byla bohatá sbírka rukopisů i tištěných knih. Při vypálení monastýru v r. 1941 shořely všechny staré knihy i ikonostas se starobylými i novými ikonami. Fresky byly datovány k 15. století.
5. Chrám Zvěstování přesv. Bohorodice v Dolace


Před zničením Po zničení

V jeho budovách se uchovaly dvě vrstvy maleb. Mladší byla datována k r. 1620, starší (pod ní) ke konci 14. stol. Fragmenty starších fresek se vyznačovaly krásnou kresbou a bohatou květovým dekorem. Stejnými kvalitami byly obdařeny i některé z pozdnějších fresek ze 17. stol. Má se zato, že chrám byl postaven čtyři roky před známou bitvou na Kosovském poli (r. 1389). Z chrámu v Dolace pocházejí cenné rukopisy, mezi nimi Evangeliář ze 14.-15. století.
6. Chrám sv. Mikuláše


Před zničením Po zničení

Chrám sv. Nikolaje byl postaven v 16. stol. v obci Slovinje poblíž Lipljan; v 19. stol. byl pobořen a opět zrestaurován v r. 1996.
7. Chrám sv. apoštolů Petra a Pavla


Před zničením Po zničení

Chrám zbudován krátce před začátkem druhé světové války ve městě Suva Reka. Vedle chrámu stála zvonice.
8. Chrám sv. Trojice


Před zničením Po zničení

Chrám vybudován šest let před operací NATO v Jugoslávii v obci Petrič, což je na cestě z Peče do Prištiny.
9. Hlavní chrám (katedrála) sv. Trojice


Před zničením


Po zničení

Stavba toho chrámu - jednoho z nejkrásnějších v Kosovu - byla zakončena v r. 1999 ve městě Džakovica. Chrám byl vybudován na základech předchozího pětikupolového pamětního chrámu, který byl zamýšlen jako mauzoleum pro pohřeb vojáků zabitých a zesnulých hladem a zimou ve válkách 1912 - 1918. Pamětní chrám zbořili komunisté v r. 1949 v den památky sv. Sávvy, národního světce, nebeského ochránce Srbska. Padesát let poté postihl nový chrám, postavený na témže místě, stejný osud.
10. Chrám sv. Eliáše


Před zničením Po zničení

Chrám ve vsi Žerga, poblíž Gnilane. Postaven byl v r. 1931.
11. Chrám sv. léčitelů Kosmy a Damiána


Před zničením Po zničení

Prastarý chrám v obci Novake, blízko města Prizren. Restaurován byl v r. 1991.
12. Monastýr v Zočiste a chrám Kosmy a Damiána


Před zničením


Po zničení

Středověký monastýr (klášter), 5 km na jih od Orachovaca. Mezi zachovanými freskami byly některé z 12.-14. stol. V monastýru se nacházela významná sbírka ikon, knih a kalichů pro přijímání.
13. Chrám sv. Jana


Před zničením Po zničení

Jeden z nově postavených chrámů stál nedaleko obce Grmovo, 4 km na západ od Vitiny.
14. Chrám sv. Lazara


Před zničením Po zničení

Zbudovaný v obci Piskote, nedaleko města Džakovica v r. 1994 podle projektu srbského architekta Ljubiša Foliča.
15. Monastýr sv. archanděla


Před zničením Po zničení

Vystavěn v 14. století.
16. Katedrální chrám


Před zničením Po zničení

Postaven v Prezrene v 19. století.
17. Chrám svatého Spasitele


Před zničením Po zničení

Pochází ze 14. století.
18. Budova eparchiální (diecézní) správy v Prizrenu


Před zničením Po zničení
Monastýr sv. Trojice


Před zničením


Po zničení

Zničen kosovskými Albánci v červenci 1999. Stál poblíž Suva Reka. O jeho založení nejsou přesné záznamy. Ví se jen, že stával už před rokem 1465. Monastýru patřila vysoce hodnotná sbírka rukopisných knih z období od 15. do 18. stol. V době turecké okupace byl monastýr několikrát pobořen. V roce 1829 uzavřen, v r. 1837 opět otevřen. V letech 1968-1985 byl sousedními Albánci poškozován, a mnišky byly persekuovány, ale nikdy nebyli Albánci konfrontováni se zákonem. Mnišky se zde věnovaly malování ikon. Monastýr se stal cílem Albánců ihned po válce 1998-99. Mnišky byly donuceny opustit monastýr ihned poté, co se zde rozmístily jednotky KFOR, kvůli bezprostřednímu nebezpečí ze strany teroristů z UCK (Kosovská osvobozenecká armáda). Byly evakuovány do monastýru sv. Mikuláše v Konculu, v severním Kosovu. Mezitím extrémisté monastýr zdemolovali, chrám vyhodili do povětří (v prvních červencových dnech 1999. Místní Albánci též vyhnali všechny Srby ze sousedních vesnic (Mušutište) a zbořili jejich chrámy a svatá místa, včetně starobylého chrámu přesvaté Bohorodice z r. 1315 .

Suma sumárum:

Po ukončení bombardování NATO v r. 1999, vstoupila v platnost rezoluce Rady bezpečnosti (RB) OSN 1244, která deklarovala plné zachování integrity a suverenity Jugoslávie (FRJ) v souvislosti s Kosovem a žádala rozpuštění a odzbrojení UÇK, garanci bezpečného návratu všech uprchlíků, Albánců i nealbánců, zajištění bezpečnosti všech menšin na Kosmetu, kosovské soudnictví podle zákonů Jugoslávie, pokud nebylo protialbánské. Pořádek a mír mezi etniky měly udržovat převážně NATO jednotky (KFOR), pod praporem OSN. Vysokým představitelem OSN (UNMIK, United Nations Mission in Kosovo) se stal Bernard Kouchner, který vůbec nedbal na dodržování rezoluce 1244, ostře vystupoval proti Srbům. KFOR neudržel na uzdě od UÇK podněcovanou albánskou chátru. Došlo k rozsáhlé vandalizaci srbských památek i majetků, k ničení klášterů i chrámů, řada z nich z XIII.-XIV.století (zlikvidováno přes 140 pravoslavných chrámů). Bylo zničeno na 2,000.000 srbských knih, vyloupeno, vypáleno, pobořeno na 40.000 srbských i romských domů, množily se únosy a vraždy srbského, romského i jiných etnik, jejichž zbytky (100-150.000) zůstaly v různých ghettech, bez možnosti normálního zásobování, zaměstnání, školní docházky, zdravotní péče. Jejich pohyb mimo ghett je možný jen za ochrany KFORu. Počet zničených a poškozených sakrálních památek dosáhl jednoho sta. Projugoslávští Albánci, pokud včas neuprchli do Srbska, byli zahubeni.
Neschopnost KFORu udržet pořádek ukázaly krvavé události během kosovské "křišťálové noci" 17.-18.března 2004, kdy albánská chátra organizovaně na mnoha místech přepadla, vyplenila, a jinak zničila řadu srbských sakrálních památek (téměř 40 klášterů a chrámů), vyhnala tisíce Srbů, Černohorců a Romů z jejich obydlí, která byla zničena, aby se neměli kam vrátit. Velmi zbaběle se zachovaly německé jednotky KFOR kolem Prizrenu, které nechaly chátru zničit všechno srbské, co ani Turci nedokázali během staletí. Prizren byl zcela "etnicky očištěn" od Srbů. Zabito bylo za "Křišťálové noci" kolem 30 Srbů a Romů, stovky byly zraněny. Česko-slovenská jednotka KFORu napadané statečně bránila.

Ještě jedna zajímavost - málo se vzpomíná na "krach" státu Albánie na začátku 90. let. Údajně stál na počátku toho pád nějaké loterie. Průvodním jevem bylo ohromné rabování vojenských skladů této nejmilitarizovanější země Evropy. Tehdy jsme ještě netušili (je to můj dohad) že tyto zbraně budou proudit do Jugoslávie a pravděpodobně se stanou základem materiálové podpory pro příští balkánské války či Albánce v Kosovu.


1 THE HOLY TRINITY MONASTERY, Musutiste near Suva Reka I II III IV V VI VII 14th
2 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Musutiste near Suva Reka I II III IV V VI VII 14th
3 ST MARK'S OF KORISA MONASTERY, Korisa near Prizren I II III IV V VI 15th
4 ST GABRIEL'S MONASTERY, Binac near Vitina I II III IV 14th
5 DEVIC MONASTERY near Srbica I II III 15th
6 ST UROS'S MONASTERY, Sarenik, G. Nerodimlje I II III IV V VI 14th
7 THE MONASTERY OF ST ARCHANGELS, Gornje Nerodimlje I II III IV V 14th
8 ST NICHOLAS' OF THE SUMMER CHURCH, Donje Nerodimlje I II III IV V 20th
9 ST STEPHEN CHURCH, Donje Nerodimlje I II III IV V 20/14th
10 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Dolac near Klina I II III IV V VI 14th
11 ST NICHOLAS' CHURCH, Slovinje near Lipljan I II III IV V 16th
12 THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES PETER and PAUL, Suva Reka I II III IV V VI 20th
13 THE HOLY TRINITY CHURCH, Petric near Pec I II III IV V VI 20th
14 THE HOLY VIRGIN CHURCH, Belo Polje near Pec I II III IV 16th
15 ST UROS'S CATHEDRAL, Urosevac I II III IV 20th
16 ST ELIJAH'S CHURCH, Vucitrn I II III IV 19th
17 ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Samodreza near Vucitrn I II III IV V VI 20/14th
18 ST PARASCEVA'S CHURCH, Drsnik near Pec I II III IV 16th
19 THE HOLY VIRGIN CHURCH, Naklo near Pec I II III IV 20th
20 THE HOLY TRINITY CHURCH, Velika Reka near Vucitrn I II III IV V 20th
21 THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES, Petrovac near Kos. Kamenica I II III IV 20th
22 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Podgorce, near Vitina I II III IV 20th
23 ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Pecka Banja I II III IV 20th
24 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Djurakovac near Pec I II III 20th
25 THE HOLY TRINITY CATHEDRAL, Djakovica I II III IV V VI 20th
26 ST NICHOLAS' CHURCH, Osojane near Pec I II III 20th
27 ST ELIJAH'S CHURCH, Bistrazin near Djakovica I II III 20th
28 ST DEMETRIOS' CHURCH, Siga near Pec I II III IV V 20th
29 ST ELIJAH'S PARISH CHURCH, Zegra near Gnjilane I II III IV 20th
30 THE CHURCH OF HOLY COSMAS AND DAMIAN, Novake near Prizren I II III IV V 20th
31 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Veliko Krusevo I II III IV 20th
32 ZOCISTE MONASTERY & THE CHURCH OF HOLY COSMAS AND DAMIAN I II III IV V 14th
33 THE PARISH CHURCH, Grmovo near Vitina I II III IV V VI 20th
34 ST NICHOLAS' CHURCH, Kijevo near Klina I II III IV V VI 14th
35 ST MARK'S CHURCH, Klina I II III IV V 20th
36 ST NICHOLAS' CHURCH, Ljubizda near Prizren I II III IV V 16th
37 ST ELIJAH'S CHURCH, Ljubizda near Prizren I II III IV V 20/16th
38 PARASCEVA'S CHURCH, Dobrcane near Gnjilane I II III IV 20th
39 THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST THE SAVIOR, Pristina I II III IV V 20th
40 ST ELIJAH'S CHURCH, Smac near Prizren I II III IV V 20th
41 THE CHURCH OF ST BASIL THE GREAT, Srbica near Prizren I II III IV V 19th
42 ST PARASCEVA'S CHURCH, Zaskok near Urosevac I II III IV V 20th
43 ST NICHOLAS' CHURCH, of Gatnje near Urosevac I II III IV V 20th
44 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Donje Nerodimlje I II III IV V 20th
45 ST ELIJAH'S CHURCH, the Nekodim near Urosevac I II III IV 20th
46 THE CHURCH OF HOLY PETER AND PAUL, Talinovac near Urosevac I II III IV 20th
47 THE HOLY TRINITY CHURCH, Babljak near Urosevac I II III IV 20th
48 THE CHURCH OF THE BIRTH OF HOLY VIRGIN, Softovic near Urosevac I II III IV 20th
49 THE CHURCH OF THE HOLY PROPHET ELIJAH, Kacanik I II III 20th
50 THE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN, Korisa near Prizren I II III IV V 16th
51 ST JEREMIAH'S CHURCH, Grebnik near Klina I II III IV V VI VII VIII 20th
52 THE CHURCH OF THE HOLY KNEZ LAZAR, Kos near Istok I II III 20th
53 THE HOLY TRINITY CHURCH, Zitinje near Vitina I II III IV 20th
54 ST PARASCEVA'S CHURCH, Klokot near Vitina I II III IV V 20th
55 ST LAZAR CHURCH, Belica near Istok I II III IV 14th
56 THE CHURCH OF THE HOLY PROPHET ELIJAH, Pomazatin I II III IV V 20th
57 ST GEORGE'S CHURCH, Rudnik near Srbica I II III IV V 16/14th
58 THE HOLY TRINITY CHURCH, Donja Ratisa near Decani I II III IV V VI 20th
59 THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLE LUKE, Vitomirica near Pec I II III IV 20th
60 ST ELIJAH'S CHURCH, Podujevo I II III IV 20th
61 THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES, Gornja Pakastica near Podujevo I II III IV 20th
62 A PARACCLESION at the Serb cemetery, Kosovska Mitrovica I II III 20th
63 THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES PETER AND PAUL, Istok I II III IV 20th
64 ST NICHOLAS' CHURCH, Prizren I II III IV V 19th
65 THE CHURCH OF THE HOLY SAVIOUR, Dvorani near Musutiste I II III IV V 16th
66 ST ELIJAH'S CHURCH, of Lokvice near Prizren I II III IV V 19th
67 THE CHURCH OF THE HOLY KNEZ LAZAR, Piskote near Djakovica I II III IV V 20th
68 ST PARASCEVA'S CHURCH, Binac near Vitina I II III IV V VI 20th
69 ST PARASCEVA'S CHURCH, Gojbulja near Vucitrn I II III 19th
70 ST NICHOLAS' CHURCH, Stimlje I II III 20th
71 THE CHURCH OF THE HOLY ARCHANGEL, Stimlje I II III 20th
72 THE CHURCH OF THE HOLY SAVIOUR, Meciceva Mahala I II III 20th
73 ST PARASCEVA'S CHURCH, near Musutiste I II III 20th
74 THE CHURCH OF THE HOLY ARCHANGEL, Musutiste I II III IV 20th
75 THE KOSOVO BATTLE MEMORIAL I II III IV 20th
76 THE CHURCH in Gornji Zakut near Podujevo I II III IV 20th
76 76 76 64 39 14 5 1

Autor: Michal Werdan | úterý 15.4.2008 17:02 | karma článku: 25.86 | přečteno: 2383x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Pokorná Mirka

Zákony profesora Parkinsona platí,

napadá mě často. Naposledy, když jsem slyšela o jednání nově zvolené poslanecké sněmovny. Parkinson bylo skutečné jméno skutečného profesora.

21.11.2017 v 15:19 | Karma článku: 15.32 | Přečteno: 494 |

Milan Šupa

Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý.

21.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 27.40 | Přečteno: 1064 | Diskuse

Jana Slaninová

Kruté ženy

Kdo ví, kde to všechno začalo a jak. Jistě vím jen to, že jejich prabába, byla žena od rány a tvrdá jako chlap. Taky paličatá jak stádo beranů.

21.11.2017 v 14:30 | Karma článku: 14.33 | Přečteno: 537 | Diskuse

Josef Komárek

Byli mezi disidenty lidé „s podstatnou poruchou mozku“?

Oni sami mne přesvědčují, že ano. Nicméně bych se nedivil, kdyby ten „zvukař“ (tj. ten moravský kraválista) dostal za tu výtržnost od nějaké té ušlechtilé organisace Havlovu cenu. Ta ostatně k ničemu jinému neslouží.

21.11.2017 v 13:50 | Karma článku: 38.01 | Přečteno: 1729 | Diskuse

Ladislav Jakl

Stará levice umřela. Nová přebírá moc.

Sociální demokraté o víkendu sněmovali v Hradci Králové. Sešel se tam poprvé po prohraných volbách jejich Ústřední výkonný výbor a bylo to jednání neveselé.

21.11.2017 v 13:08 | Karma článku: 33.06 | Přečteno: 1164 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3005
Budu psát o věcech co mi vadí... Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny. G. W. Bush


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.