Pogrom: Kosovo - Prizren (ze 17. na 18. března 2004)

10. 04. 2008 8:00:52
"Tragický obraz lidského šílenství,"řekl biskup Artemij, který doprovázen těžce ozbrojenou eskortou mezinárodní policie navštívil prizrenské ruiny a obcházel zničená pravoslavná svatá místa a budovy (pátek 26.3.). "Je vskutku nepochopitelné, že během jediné noci zmizelo v plamenech šílenství a násilí vše, co bylo budováno po staletí a chráněno během nejtěžších časů naší historie. Celá srbská čtvrť Potkaljaje vypadá jako po leteckém bombardování, chrám Svatého Vzkříšení je pokryt sazemi z ohně. Biskupská rezidence, kde jsem po léta žil, byla zcela zničena spolu se vším, co se v ní nacházelo. Fresky v chrámu Přesv. Bohorodice v Ljeviji, některé pocházejí už ze 12. stol., byly barbarsky zohaveny, a samotný chrám byl hanebně znesvěcen. Prizren, město, které ochraňovalo staletí kulturní tvořivosti a bylo pýchou ctihodných a kulturních obyvatel Kosova a Metochie, Srbska a celého světa, nyní vypadá jako vesnice v Afghánistánu," řekl biskup o tom, co se stalo v noci 17. března, a nazývá to URBICIDA (vyhlazení města).

Chavier Solana, řídící bombardování Jugoslávie ze strany NATO, prohlásil, že poslední pogromy v Kosovu byly naplánovány.
Vrchní představitel EU v otázkách vnější politiky a bezpečnosti uvedl: "Zděsili jsme se nad tím násilím, které se stalo v Kosovu". Vysoce postavení evropští politikové (dle agentury Beta) navštívili městečko Kosovo Pole poblíž hlavního kosovského města Prištiny a viděli pozůstatky spálené budovy Domu zdraví, základní školy "svatý Sáva" a tzv. Bilý dům, kde žilo 150 Srbů. Solana přiznal, že je skutečně těžké vidět zničení školy, ze které byly evakuovány děti, vidět zabité lidi a spálené domy. "K tomu se nelze stavět s trpělivostí," uvedl. "Cítím hrůzu z krutosti, z ničení škol a chrámů, kde se lidé chtěli modlit. Srbové, stateční lidé, musejí zůstat zde, musejí obnovit své domy a my jim v tom pomůžeme."
Předseda společenství Kosova Pole Milan Džekič poznamenal, že Srbové tady žijí v situaci, která je "táborem v táboře". Na otázku Solany, zda někdo z Albánců nebránil srbské obyvatelstvo, odpověděl, že "nejbližší soused je důstojníkem Obraného útvaru Kosova (občanská domobrana), a můj dům byl vypálen".
Kris Patten, člen Evropské komise pro vnější politiku, prohlásil, že lidi, kteří prováděli takové zločiny, "ničili nejen budoucnost druhých, ale i svoji".
Návštěva Solany v Kosovu připadla na výročí zahájení náletů NATO. Zvláště kvůli tomu byl Solana otřesen současným násilím v Kosovu.
Výsledkem "mírové operace" NATO bylo, že Kosovo se změnilo na oblast, kde neomezeně vládnou Albánci tvořící 90 procent obyvatelstva. Srbské obyvatelstvo, které zde od dávna žije, bylo vyhnáno všemi možnými způsoby a spolu se Srby opustili oblast Chorvaté, Černohorci, Romové a Turci - celkem asi 600 tisíc lidí. Do vzduchu byly vyhozeny či poškozeny byly stovky pravoslavných chrámů.
Koncem roku 2001 publikovali analytikové izraelské rozvědky Mossad zprávu, ze které vyšlo na světlo, jaké mezinárodní síly stojí za realizací koncepcí "Velké Albánie", která se má prý stát novým geopolitickým útvarem - velkým silným jednonárodnostním islámským státem na jihu Evropy. Měla by prý sjednotit teritoria dnešní Albánie, Kosova a značné části Makedonie, jižní a jihovýchodní část Srbska, východ Černé Hory a sever Řecka. To vše by vypadalo jako hloupý sen a ignorance, kdyby nebylo událostí v Kosovu a potom také vpádu Albáců do Makedonie. Důstojníci NATO otevřeně přiznali, že v Kosou pracují tábory pro přípravu vojáků, kde jsou cvičeni nejen Albánci, ale i emigranti z Afghánistánu a Alžíru; tábor je v oblasti vesnice Ropotovo nedaleko města Kosovska Kemenica. Podle názorů izraelských analytiků jsou vojenské události vedoucí k uskutečnění ideje Velké Albánie vyprovokovány Usamou bin Ladinem. Bezprostřední velení nad albánskými oddíly v Makedonii vykonává prý balkánský štáb Al Kájdy vedený egypťanem Aimanem az Zavachiri, jedním z lídrů organizace "Islámský džihád".

Kosovo - Prizren (ze 17. na 18. března 2004)
Fotografie ukazující kosovské Albánce řádící ve městě Prizren. Scény násilností, barbarství a hrůzy ukazují vypalování srbského bohosloveckého semináře sv. Cyrila a Metoděje, vypalování srbských domů a konečnou demolici srbské pravoslavné katedrály sv. Jiří.
Kompletní sbírka fotografií na internetu: zde.

Tisícovky nových sil NATO zaujímají pozice po celé provincii spravované OSN, kde už každé město trpí násilím, žhářstvím a střelbou. Velitel vojsk NATO v Evropě admirál Gregory Johnson prohlásil, že násilí "zjevně přerostlo na úroveň etických čistek". Žádá zastavit "násilnické gangy, loupeže a kriminální činy". Tlupy etinckých Albánců doposava vyloupily několik celých vesnic a byty opuštěné srbskými občany. Ohněm bylo zničeno 110 domů. Pokračující násilí je důsledkem rozdělení, které staví na různé póly: jednak etické Albánce - hlavně muslimy - domáhající se nezávislosti na Srbsku, a pak pravoslavné Srby - kosovskou menšinu, která považuje provincii za svou dávnou rodnou vlast.
Lídři kosovských Albánců vyzvali své lidi, aby zastavili protesty, ale nedokázali přímo odsoudit útoky na Srby.
Mezi 25 zničenými chrámy a monastýry byly středověké architektonické památky nalézající se pod ochranou UNESCO.

"Vláda zlodějů pod ochranou KFORu," charakterizoval situaci v Kosovu a Metochii pravoslavný režisér Nikolaj Burljajev na tiskové konferenci pořádané u příležitosti nového filmu srbského dokumentaristy Ninoslava Randželoviče: "Zima na Boží zemí. Kosovo a Metochie. 1998-2003: roky strachu."

O událostech 17.-19. března v Kosovu: "Srby násilně odváželi z jejich domů představitelé KFOR (mírotvůrci) a následně jejich domy ničily albánské banditské formace, zapalovaly chrámy a kláštery (monastýry). Mezinárodní síly určené k ochraně obyvatelstva se ukázaly být k tomu zcela nezpůsobilé. Před tím, než jsme natočili tento film, nikdo ve světě neměl představu o tom, co se tam děje."

Film skutečně působí šokujícím dojmem. Srbské ženy v nemocnici zůstaly na živu doslova zázrakem poté, co bandité zapálili jejich dům, čemuž nemohly jednotky KFOR zabránit, protože byly odtud odveleny. Monašky (jeptišky) modlící se v rozvalinách spáleného kláštera, jehož stěny jsou popsány zkratkami albánských banditských skupin. Představený spáleného chrámu, který se schovával ve sklepě a zachránil se díky mobilnímu telefonu, kterým si mohl přivolat pomoc. Druhý kněz, který byl zraněn nejdříve výbuchem a pak ještě i mírotvorci, - místo poskytnutí lékařské pomoci byl několik hodin zadržován v automobilu.

Na začátku 21. stol., které přináší humanismus, demokracii a ostatní "všeobecně lidské" hodnoty, si takové lidské typy (albánských banditů) těžko mohou představit i v zemích třetího světa. Jenže to vše se děje hned vedle "syté, bohaté a demokratické" Evropy.

Jen za tři dny "březnových událostí" bylo na území Kosova zničeno 35 chrámů a monastýrů. V průběhu posledních pěti let bylo zničeno 150 pravoslavných klášterů a chrámů, z nichž mnohé jsou pod "ochranou" UNESCO. To je více než za celou historii pravoslaví.

"Zemřelo i velké množství vojáků, mírotvorců. Jenom u Italů zemřelo více než 12 lidí. Rusko z neznámých důvodů odvelelo svůj kontingent z Kosova. Dokud Rusové chránili monastýr v Dveričach, zachoval se nepoškozený. Po odchodu ruského kontingentu byl ihned zničen. Když jsem se zabýval otázkou, jak je toto možné v samotném srdci Evropy, dostal jsem odpověď z úst tvůrců "nového světového řádu" - Henry Kissingera a Bržezinského. Tito pánové přímo a otevřeně prohlásili, že po zničení SSSR je nepřítelem číslo jedna: pravoslavná církev!"

(Podobně se podle svědectví očividců při návštěvě Ruska vyjádřila M. Albrightová - šéfka americké diplomacie a jedna z hlavních osob v agresi proti Jugoslávii /přímý aktér pokusu o rambouilletský diktát/, která prožila své dětství v Srbsku a přežila 2. světovou válku jen díky pomoci a péči Srbů (dodnes umí hovořit srbsky). V r. 1999 nechala americkými raketami odstřelovat místa, kde jí bylo poskytnuto útočiště před fašisty, a bombardovat ty lidi, kteří se o ni starali a ochránili ji před zahynutím. Cynismus bez hranic... (Fotografie a rodinné materiály předal Srb z rodiny, která skrývala M. Albrightovou pomohla jí přežít, kyperským novinám, když americké bomby začaly padat i na toto místo, kde nejsou žádné vojenské cíle; Abrightová se k tomu nevyjádřila.) (Výňatek ze stránky Vývoj událostí v útoku NATO proti Jugoslávii.)

"Připomeňme si konkrétní reálie a řekněme, zda je možné považovat za normální v Evropě 21. století to, co vám nyní řeknu: "Představte si dívku, která jezdí do školy v tanku. A ještě k tomu - její tank je doprovázen konvojem dalších dvou tanků. V domě, kde žije, je pouze jedno okno. Ostatní jsou zabedněna kvůli nebezpečí útoku odstřelovače. A v tom jediném okně vidí vojáky, kteří ji hlídají. Tito vojáci - to je její jediná společnost. Chovají se k ní dobře..." Představili jste si to?

Mnohé případy jsou ještě daleko horší a složitější. Tato dívka má alespoň jedno okno a svůj konvoj. Jiná dívka byla necelých 15 minut chůze od domu chycena. Učitele, kteří se shromáždili do školy, přepadli, omámili je narkotiky a zvěrsky zavraždili. Na jiné učitele hodili bombu. Děti, které se šly do řeky koupat - bohužel bez konvoje - byly zastřeleny. Když jsou přepadány nemocnice, školy a děti, tak to není "pouze" banditismus či terorismus, je to etnická čistka. Srbské Kosovo je jediným územím v Evropě, kde byla válka s terorismem prohrána. A jestli se mezinárodnímu společenství nedaří bojovat s terorismem v Kosovu, kde je záruka, že se mu to bude dařit jinde?"

Na závěr režisér uvedl: "Když nás vozili po Kosovu (tři Rusy a šest Srbů), museli jsme cestovat po nocích. Když jsme jezdili přes den, musela být zamalována okna autobusu - "Kdyby Albánci viděli, že v autobuse jsou Rusové či Srbové, přepadnou jej, a my do nich nemůžeme střílet," vysvětlil nám náčelník ochranky. Jednou jsem se podíval ven skulinkou v okně, velice mě zajímalo, co je to za lidi. A uviděl jsem, že mají oči zlodějů, oči momentálně favorizovaných, kteří cítí, že mohou být odtud kdykoliv vyhnáni. A tenkrát se ve mně zrodilo pochopení: Vláda zlodějů pod ochranou KFOR."

Bible o těch, kteří nyní vzbuzují strach:
Protož takto praví Pán Hospodin zástupů: Neboj se Assyrského, lide můj, kterýž přebýváš na Sionu; prutem toliko umrská tě, a holí svou opřáhne na tebe na cestě Egyptské. Po maličkém zajisté času dokoná se hněv a prchlivost má k vyhlazení jich. Neboť vzbudí na něj Hospodin zástupů bič, jako porážku Madianských na skále Goréb; a jakož pozdvihl holi své na moře, tak jí pozdvihne na něj, jako na cestě Egyptské (Isaiáš 10,24-26). Tedy povolán bude nějaký národ jako bič Hospodinův a potopa... Viz
Deja vu - Bělehrad 1999 a New York 2001

"Uvědomují si vůbec albánští vůdcové jejich náboženští poradci, že ničením těchto kulturních a historických pokladů si ničí vlastní budoucnost, svoje místo v historii evropské civilizace, kultury a spirituality?" řekl biskup zhrožen výjevy ničení.

Po 17. březnu Prizren "vypadá jako Afghánská vesnice"

Řádění Albánců v Prizreni, fotografie viz: www.kosovo.net/?q=node/view/3

Velice doporučuji toto video:

http://www.spc.yu/Multimedija/Podujevo/podujevo-e.html

Autor: Michal Werdan | čtvrtek 10.4.2008 8:00 | karma článku: 23.28 | přečteno: 5106x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Zdeňka Ortová

Když se vám klíště zakousne rovnou tam

Klíšťata netrpí studem a vlezou vám kamkoli. Mají na lidech nejraději teplá, tenká a vlhká místa. Snadno se k nim přisají a udělají si tam pelíšek.

22.9.2019 v 15:50 | Karma článku: 28.08 | Přečteno: 1680 | Diskuse

Michal Pohanka

Hledá se osvícený alfasamec pro účely reprodukce a eugeniky

Často od žen slýchávám, nebo čtu, jak je ta nadvláda mužů nefér a hrozná, ale tady se musím většiny chlápků zastat. My za to nemůžeme, to všechno hrstka alfasamců!

22.9.2019 v 10:57 | Karma článku: 20.65 | Přečteno: 929 | Diskuse

Jan Klar

Deník spisovatele - úpadek rozumu aneb vařila myšička kašičku

Je paradoxní, jak se v současné společnosti, která je stále iracionálnější, nadužívají slova jako rozumný nebo racionální. Anebo dokonce nedej bože pojem zdravý selský rozum.

22.9.2019 v 9:12 | Karma článku: 12.12 | Přečteno: 288 | Diskuse

Radka Kielbergerová

Moje vzpomínka na Jana Jílka (k příležitosti zádušní mše sloužené za Jana Jílka 28. září)

Otevřít se v tomhle psaní jako to uměl on, to bych teď chtěla. Nehledat klenutí a psát čistě. A je mi jedno jako jemu, jaký z toho nakonec vyleze formát. Protože vypravěč jako on asi spíš pábí...hezky pábí. A jemu tohle šlo.

22.9.2019 v 8:20 | Karma článku: 21.01 | Přečteno: 491 | Diskuse

Petr Šimík

O závislosti IV

Přišel čas na dokončení mé cesty. Mé poznání. A to mne osvobodilo. Příčina. Následek. Tělo. Mysl. Duše. Jak se zbavit závislosti? Je to tak jednoduché. Ale bolí to. Moc.

22.9.2019 v 2:17 | Karma článku: 7.88 | Přečteno: 167 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3128
Budu psát o věcech co mi vadí... Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny. G. W. Bush

Najdete na iDNES.cz