Proč zásadně nevolit TOP 09

28. 12. 2009 11:00:07
Po ustavujícím sněmu nové strany TOP 09, plné turistů-přeběhlíků mezi politickými stranami, je důležité si ujasnit, proč tuto stranu nevolit.

Těch důvodů je vícero, ale hlavní jsou dva:
(1) nepravdivost názvu TOP (pravdivé z názvu strany je jen 09), protože nová strana nepředstavuje Tradici, Odpovědnost a Prosperitu pro většinu obyvatel České republiky a
(2) osoba senátora Karla Schwarzenberga, který udělal řadu závažných chyb, „hříchů“, během svého ministrování, kterých si jeho naivní ctitelé jakoby nevšimli, když mu dávají tolik preferencí. Jim asi stačí, že je tak „lidový“, „bodrý“ a „dobrosrdečný“, že mluví, ne bez šarmu pro některé, poněkud divnou češtinou, že občas utrousí nějaký bonmot, vtipnou poznámku, žertovné přirovnání, např.„že ČSSD je jako povětrná děva“. Němci a Rakušané by tomu možná řekli gemütlich, jako za starých dobrých časů císaře pána. A při tom ten tolik vynášený politik se záplavou volebních billboardů po celém Česku (kolik asi stály?) zostudil českou diplomacii. A pak je trochu překvapivé slyšet z úst senátora Schwarzenberga citovat Gándího sedm hlavních sociálních hříchů (např. politika bez zásad, blahobyt bez práce) a že mluví o pojmech vlastenectví a národní hrdosti. Řada lidí si asi také řekla, že senátor Schwarzenberg je bohatý, nebude si tedy muset zajišťovat peníze nekalým způsobem.

V čem je ta Schwarzenbergova „Tradice“?
Vrátil Česko do role vazalského státu (v rámci národní hrdosti ?) jako před 17.listopadem 1989, poslušného Velikému Bratrovi bez odmluvy, během podvodného uznání nezávislosti 21.května 2008. kvázi-státu Kosovo, vedeného lidmi s výraznou kriminální minulostí (Thaci, Çeku, Haradinaj, atd.), který dosud uznala, přes obrovský tlak USA a části Evropské unie, necelá třetina států světa, bez lidnatých Brazílie, Číny, Indie, Ruska. Urazil Radu bezpečnosti OSN pošlapáním (v rámci vlastenectví ?) její rezoluce 1244, že Kosovo i nadále zůstává součástí Jugoslávie (Srbska). Pošlapal (zase v rámci národní hrdosti ?) spolu s částí Západu závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách (1975), klauzuli IV.

Deklarace o principech:
-„Státy účastnící budou respektovat teritoriální integritu každého státu účastníku a podle toho se zdrží jakékoli činnosti...namířené proti integritě, politické nezávislosti nebo jednotě kteréhokoli státu účastníku...“ Jak se s tím smíří gangsterská agrese NATO (USA + „hodná“, demokratická Evropská unie) proti Svazové republice Jugoslávii, hlavně proti Srbsku, za 78 dnů bombardování, ničení a zabíjení na základě výmyslů a dezinformací v roce 1999? Jak do toho zapadne proti právní uznání a odtržení Kosova?

Je to ta TOP 09 Tradice bývalého ministra Schwarzenberga, že pošlapal tradiční česko-srbské bratrské vztahy a jako by obnovil 100 let starou, dávnou rakousko-uherskou konfrontaci Srbska? Že vyjádřil pohrdání parlamentem České republiky, s usnesením jeho zahraničního výboru čís.643 (podepsaný předsedou poslanecké sněmovny M.Vlčkem), které „požadovalo řešení kosovské otázky, aby bylo v souladu s mezinárodním právem a aby vycházelo z Rezoluce Rady bezpečnosti OSN čís.1244“. Proto také Zahraniční výbor v usnesení 136 „vyjadřuje svou nespokojenost s chováním ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga vůči zahraničnímu výboru ve věci uznání nezávislosti Kosova Českou republikou“ (podepsán předseda výboru Jan Hamáček). Že neinformoval předem předsedu Zahraničního výboru parlamentu, že ve výjezdním zasedání vlády v Teplicích (21.května 2008) navrhne a prosadí uznání kvazi-státu Kosova (J.Hamáček byl o tom vyrozuměn až další den po uznání). Uznání bylo vlastně podvodem, zcela za zády veřejnosti i parlamentu, kdy i řada členů vlády byla proti uznání. Co to je za stranu, která má předsedu s tolika krajně závažnými chybami, přestupky, „hříchy“? Jak by se chovala, kdyby se dostala do vlády? Mohl by jí vůbec někdo věřit?

V čem je ta odpovědnost? Bude to odpovědnost za vykonanou práci, která zatím nebyla v žádném programovém prohlášení uvedena ? Bude to odpovědnost za vlastní programy členů TOP 09, za jejich vlastní finanční prosperitu? Nebo to bude odpovědnost za to, jak se bude mít „průměrný“ občan České republiky? Podle „nenápadných“ zpráv bude TOP 09 prý chtít jakousi „preventivní“ revoluci ve zdravotnictví, ve které by každý odpovídal za své zdraví (což do jisté míry není špatné) a pokud by to nekonal, musel by si mnoho věcí platit sám. Kdo mu určí, že byl dost „preventivní“? Nebo bude ta odpovědnost hlavně v tom, aby se šetřilo na zdravotnictví, penzích, platech těch dvou třetin (2/3) obyvatel, kteří mají mnohem nižší příjmy nežli ty poněkud imaginární průměrné, té jedné třetiny? Bude se ta odpovědnost vztahovat na fantastické odměny pro vedoucí i krachujících podniků, bude se snažit zabránit plýtvání státních peněz při zbytečně obrovských odměnách vedoucích řady státních podniků?

Pana ing.Kalouska by jistě všichni chválili, kdyby se tvrdě obul na nezvykle předraženou stavbu dálnic u nás, i v porovnání s Evropskou unii. On to ale neudělal.

V čem je ta prosperita?
Podle jednoduché definice je prosperita situace, ve které jedinec nebo společnost finančně prospívají, mají se dobře. Prosperus latinsky znamená šťastný, úspěšný. Toto by bylo nutné doplnit otázkou, pro koho hlavně bude ta prosperita a co bude znamenat pro většinu obyvatel České republiky, dostane-li se TOP 09 k vládnutí, a ne jen pro TOP O9 „elitu“, do které, kupodivu, naskákali i původně křesťansko-sociálně smýšlející přeběhlíci z KDU-ČSL, v rámci politické „turistiky“.

Nebudou prvnímu podpředsedovi a vlastně „otci“ TOP 09, jinak velmi pohotovému a bystrému panu Ing.M.Kalouskovi vadit některé nejasnosti kolem finančních skandálů na Ministerstvu Národní obrany v dřívějších létech, když tam působil?

Prof. Dr Rajko Doleček, DrSc.

Politický životopis Miroslava Kalouska

Autor: Stanislav Janský |

Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu

Lídr Miroslav Kalousek - něco z minulosti:

Do politiky vstoupil již v roce 1984, kdy se stal členem Československé strany lidové (ČSL), která po boku vedoucí KSČ v jednotném politickém šiku Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný start kariéry teprve počkat. Vzhledem ke své minulosti v komunistické Národní frontě nemá pan Kalousek rád označení "lidovci" a všechny, kteří tento termín použijí, opravuje podrážděně na "křesťanské demokraty". Roztomilé.

Ihned po roce 1989 vycítil mladý Kalousek příležitost a v únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce, a od roku 1992 začíná odboru poradců šéfovat. Připomeňme, že stejně jako žena vystudoval Kalousek Vysokou školu chemicko-technologickou.

Čas žní přichází v lednu 1993, kdy je Kalousek za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany. Je to čas velkých změn, prodeje armádního majetku bývalé federace a Kalousek má na starost právě výběrová řízení a akviziční procesy. Zde je konečně ve svém živlu. Rozhoduje o miliardových zakázkách. Dodávky materiálu armádě, modernizace tanků T-72, štábní informační systém, padáky. Jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si alespoň pár vět.

V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2.310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno - Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Na rukách pana Kalouska, bývalého ředitele odboru nákupu materiálu ministerstva plukovníka Josefa Fabiána a člena ministerské komise, která vybírala dodavatele padáků, plukovníka Rudolfa Zapletala (mimochodem, oba později pracovali právě pro firmu Anex-Cirus), ulpěla krev.

Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998 - 1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají.

Samostatný článek by zasloužila kapitola "modernizace tanku T-72", která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun! Smlouva italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější". Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes. V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitelné?

Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval pan Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu.

Kalouskovi zlomila náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli. V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman & Zeman. Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že "má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni." Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří.

V roce 1998 je pan Kalousek zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a získává poslaneckou imunitu. Ve stejnou dobu již probíhá vyšetřování inspekce ministerstva obrany, a brzy na to je k vyšetřování přizvána i policie. Vyšetřování se protahuje až do roku 2001, kdy se Kalousek opět pokouší získat ztracené pozice a usiluje o křeslo ve stínové vládě tzv. Čtyřkoalice. Tehdy se proti němu ostře staví tehdejší předseda strany Cyril Svoboda, který má obavy o diskreditaci celého projektu Čtyřkoalice v případě, že bude Kalousek skutečně obviněn. Svoboda je úspěšný, Kalousek ustupuje a stávají se z nich zarytí nepřátelé. V době vyvrcholení své aféry prohlásil Kalousek v rozhovoru pro BBC 8. června 2001: "Považuji se za úředníka, který se svými spolupracovníky odvedl obrovský kus práce a dosáhl velmi úspěšné transformace armády, ekonomiky Armády České republiky z ekonomiky armády Varšavské smlouvy na ekonomiku, která byla srozumitelná okolnímu světu i ostatním armádám NATO. Že při této práci došlo k některým chybám, to došlo v každém případě. To při každé práci dojde." Bohužel došlo nejen ke zpronevěrám v řádech miliard, ale také ke smrti nevinných lidí. Do sněmovny je Kalousek zvolen i v roce 2002 a pečlivě připravuje svůj comeback. Tehdy začíná jeho hvězda znovu stoupat, obsazuje křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR (pan Kalousek byl vždy odborníkem na nakládání s rozpočty).

V září 2002 je v Solenicích u Orlické přehrady zastřelen Kalouskův švagr Lubomír Kašák spolu se svým společníkem Zdeňkem Němcem. Vše se odehrává v době, kdy policie začíná intenzivně vyšetřovat desetimilionové zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, které šéfuje Kalouskův přítel a lidovecký kolega Josef Vacek. Úzká spojka z IDOSu vede i k příbramskému "donovi" Jaroslavu Starkovi. Smrt majitelů IDOSu je uzavřena jako vražda a sebevražda s mrtvým pachatelem. Policie má ráda vyřešené případy. Naživu zůstává jediný spolumajitel IDOS, vlastník 5% podílu, kterým není nikdo jiný než manželka Kalouska Radka Kalousková. Jak se nedávno vyjádřila příbramská státní zástupkyně Jana Jahodová, bylo na Kašáka v době jeho smrti již připraveno obvinění a je velmi pravděpodobné, že by byl vzápětí vzat do vazby. A "spáchat vraždu sebevrahem" na vazbě je složitější, než na svobodě.

Rok poté, v roce 2003, využívá vnitřních třenic v KDU-ČSL, poráží Kalousek svého protivníka Cyrila Svobodu a je překvapivě zvolen za jejího předsedu. Kalousek měl již i možnost stát se ministrem v Grossově vládě, ale na jeho oblíbené ministerstvo obrany ho k jeho velké lítosti nepustili. Budou se totiž prodávat další velké armádní nemovitosti a Kalousek je odborníkem na takové transakce.

Je třeba pokračovat...?!

Autor: Michal Werdan | pondělí 28.12.2009 11:00 | karma článku: 34.68 | přečteno: 7205x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Robert Čapek

Poslouchají šesťáci Eda Sheerana? Bohužel ne...

Dnes jsem slyšel v rádiu, že Ed Sheeran přijede koncertovat do Prahy. Dobrá zpráva pro holčičky na gymnáziu, ale žáky šesté třídy tohle opravdu nezajímá.

10.12.2018 v 18:17 | Karma článku: 12.63 | Přečteno: 272 | Diskuse

František Skopal

O našem sobectví vůči přírodě a o tvrdé odplatě za něj

Tento text je vyjádřením mého osobního rozhořčení nad tím, jak lidé ničí přírodu. Neboť spravedlivé rozhořčení se musí přece zmocnit každého normálního člověka když vidí, jak se ubližuje nevinnému.

10.12.2018 v 14:10 | Karma článku: 11.28 | Přečteno: 319 | Diskuse

Pavel Hewlit

Lze napsat jeden blog pro všechny?

Už jsem o tom tady několikrát nahlas uvažoval a nikdy se nepovedlo, takže jsem od pokusů přešel k úvahám, protože ty nikdy neudělají takový zmatek jako samotné činy.

10.12.2018 v 12:11 | Karma článku: 14.96 | Přečteno: 320 | Diskuse

Zuzana Zajícová

Co nevíte o České televizi aneb Tajnosti rekvizitárny (3. pokračování)

Revoluční kvas roku 1989 zasáhl pochopitelně i televizi. Když to konečně prasklo, začaly se dít věci. Televize začala vysílat tak, jak má. Objektivně.

10.12.2018 v 9:11 | Karma článku: 20.83 | Přečteno: 903 | Diskuse

Irena Houdková

Není Vám do zpěvu? Poděkujte svému mozku.

Co to vlastně znamená, že je člověk nešťastný nebo smutný, nespokojený, naštvaný? Pro mozek je to „pouze“ nesoulad map, které má uložené.

10.12.2018 v 6:22 | Karma článku: 5.59 | Přečteno: 224 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3089
Budu psát o věcech co mi vadí... Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny. G. W. Bush

Najdete na iDNES.cz